Üldinfo

Tartu Kaljuronimisklubi Crux (Registrikood: 80294932) on mittetulundusühing, mis on asutatud 26. oktoobril 2009. aastal. Meie eesmärgiks on klubilise tegevuse kaudu elavdada ja arendada kaljuronimist kui spordiala ja vaba aja veetmise võimalust Tartu linnas kitsamalt ja Eestis laiemalt. Kaljuronimine on tegevus, mis pakub mitmekesist ja huvitavat füüsilist ning vaimset enesearendamise võimalust nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. Oma eesmärkide elluviimiseks viime läbi erinevaid tegevusi:

  • regulaarseid treeninguid
  • klubiõhtuid, kus tutvustatakse kõike kaljuronimisega seotut
  • ühisväljasõite rahnudele ja kaljudele Eestis ja mujal
  • kaljuronimisvõistluseid
  • muid ühisüritusi

Liikmed

Klubi liikmeks astujatelt eeldame valmisolekut panustada oma aega klubi eesmärkide elluviimiseks. Tartu Kaljuronimisklubi Crux liikmeks saab astuda aastaringselt, juhul kui on omandatud ronimise ja julgestamisega seotud baasteadmised ning sooviavaldaja oskab neid oskusi ka praktikas rakendada. Liikmeks astuda soovijad peavad kirjutama avalduse klubi juhatusele, milles toovad ära oma põhjenduse klubiga liitumiseks ning kinnituse põhikirjaga tutvumise kohta. Avaldusi võetakse vastu nii elektrooniliselt kui ka klubiüritustel. Klubi liikmed peavad tasuma iga-aastaselt liikmemaksu. Liikmemaksu ja ka muid arveldusi saab maksta klubi arvele.

Liikmeavalduse vorm

Klubi pangarekvisiidid

Klubiga seotud arvelduste, liikmemaksude tasumise, annetuste jmt tarbeks.

MTÜ Tartu Kaljuronimisklubi Crux

Arvelduskonto nr 17002718448 (Nordea pank)

Klubi juhatus

MTÜ Tartu Kaljuronimisklubi Crux põhikiri sätestab, et üldkoosolekute vahel juhib Cruxi tegevust klubi juhatus, mis on kolme- kuni viieliikmeline. (vt p 5.1.)

2014–2015 hooajal on Cruxi juhatus kolmeliikmeline.

Juhatuse liikmeteks on Tarmo Kiik, Reena Purret ja Jaak Vaabel.

Juhatusega saab kontakti meiliaadressil: tkk.crux[at]gmail.com

(Siia tuleb ka juhatuse liikmete lühiinfo)